1435. .


Karl Nielsen (Griis af Slagelse) pantsætter sin gård i Holmstrup til Jakob Jensen (Kjeldstrup-slægten) i Kelstrup for ni lødige mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Forne Kaarll Nielssøn borger vdj Slawelsse war schyldig Jep Jennssøn i Kielstrop 9 lødeℳ, for huilche pendinge hannd hannem panttsate sin gaard i Holstrop som schylder en pund korn ♦

1435, ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.