1435..


Skipper Peder skøder på vegne af Jens Wriveres søn den nordre del af dennes gård til Hans Smed.

Tekst efter reg.

Tekst

Skipper Peder paa Jenns Wriuers sønnss wegne skiøtte Hanns Smed thennd nørre deel aff hanns gaard ♦

1435 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.