1435. Hellum herred


Et brev fra Hellum herred om, at Kaje Pedersdatter Hvide, datter af Peder Møllumsen af Komdrup, skøder sin svoger Morten Svan af Komdrup en gård øst for kirken og et møllested med dam og damsbånd sammesteds.

Tekst efter reg.

Tekst

J gamelltt pergamentz breff aff Hornum[1] heritt att Kay Persdather Huide Per Møllumsøns[2] datther aff Komdrup, skiøtte Mortten Swan aff Komdrup hindis søster hadde, en gord nest østen kircken, och j møllested med dam och damsbund samme stedt ♦

1435. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.