1435. Houlbjerg herredsting


Et tingsvidne af Houlbjerg herredsting om Alling klosters adkomst til Vejerslev by i Knopdrup mark, Sønderby mark, Aidt by og hele Aidt fang, Tungelund og Mondrup med alle tilliggender.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz tingswintne aff Holbergherritzting att Wettersleffby j Knubdrup marck ther øde er, Synderby marck, Aktheby, och ald Akthe fang, Tungelund, Mumdrup, med theris tilliggelsse, haffuer weritt till Alling closter j rolig heffdt : ♦

Datum 1435. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.