1435. [Nørlyng herredsting eller Ommer sysselting?]


Et tingsvidne om skoven, der ligger mellem Koldbæk og himmerbovejene.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett tingwintne om thennd skouff som ligger emellom Koldbeck och Himmerboe weye : ♦

Mc<d>xxxv[1] . ♦

1. Mc<d>xxxv] Mccxxxv reg.

Oversættelse

Et tingsvidne om den skov, som ligger mellem Koldbæk og himmerbovejene.

1435.