1435. [Sjællands landsting]


Landstingsvidne om fortabelse af købstadsjord ved manglende skattebetaling.

Tekst efter reg.

Tekst

Køffstæde jord kan forbrydis tiil konning om tofftegiæld och midsommersgiæld æy betallis aff hænne ♦ Lantztingswitne ♦ Mcdxxxv ♦

Oversættelse

Landstingsvidne, at købstadsjord kan forbrydes til kongen, hvis toftegæld og midsommergæld ikke betales af denne jord. 1435.