1435. [Næstved]


Oluf Assersen og hans farbroder Henneke Olufsen skænker gods til Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Oleff Atzerssøn prest kallet Skaning gaff closter sin deel videlicet ɉ gard liggendis norden wet thet stræde som løber norden wet swortæ brødre kirke gard oc hans fader broder her Hennike forscrefne [a] then anden halffdel aff forscrefne [b] gard skøtthe oc oploed til closther ♦ Mcdxxxv ♦

a. forscrefne ] Dipl. Dan. 1431, 14319999041 . b. forscrefne ] Dipl. Dan. 1431, 14319999041 .

Oversættelse

Oluf Assersen, præst, kaldet Skåning, gav klosteret sin del af en gård, nemlig den halvdel, der ligger nordligt ved strædet, som løber mod nord ved sortebrødrenes kirkegård. Og hans farbroder, førnævnte hr. Henneke, skødede og oplod den anden halvdel af førskrevne gård til klosteret. 1435.