1435. [Ringsted]


Landstingsdom i sagen imellem Grib Jensen (Grib) og Næstved Skt. Peder kloster, at Peder Tygesens (Ravensberg) skødning af godset til Næstved Skt. Peder kloster i Kalkerup og Dysted ikke kunne trækkes tilbage.

Tekst efter reg.

Tekst

Wor affsagt po lantzting ath Gripp Jenssøn Per Tygessøns søster søn kunde æy illæ po æller ryggæ thet skøde oc affhænding[a] som forscrefne Pæder giorde tiil Skoucloster æffther thi at han ford ther loglige mætt thi bliffuer thet vgenkaldeligt ♦ Mcdxxxv ♦

a. skøde oc affhænding] Dipl. Dan. 1434, 14349999050 .

Oversættelse

Landstingsdom, at Grib Jensen, Per Tygesens søstersøn, hverken kunne klage på eller tilbagekalde skødet og afhændelsen, som førskrevne Per foretog til Skovkloster med lovlig fremfærd. Derfor kan skødet ikke kaldes tilbage. 1435.