1435. [Sjællands landsting]


Sjællands landsting vidimerer Peder Tygesens (Ravensberg) skødning og overdragelse af gods i Kalkerup og Dysted til Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Vidisse placiti generalis super litera prius posita k. iiii[a] i huilket Per Tygessøn skøtte forscrefne siit gotz tiil closter ♦ Mcdxxxv ♦

a. litera prius posita k. iiii] Dipl. Dan. 1434, 14349999050 .

Oversættelse

Vidisse af landstinget[A] angående førnævnte brev under k. 4., med hvilket førskrevne Per Tygesen skødede sit gods til klosteret. 1435.

A. Eftersom godset lå på Sjælland, må det nødvendigvis dreje sig om Sjællands landsting..