[1435.].


Lyder Luchow erklærer, at Anders Iversen (Rosenkrantz) har indløst det gods i Satrupholm i Satrup sogn, som Anders Iversens svigerfar Claus Krumkop havde pantsat til Lyder Luchow for 100 lybske mark.

Tekst efter A.

Tekst

Witlik sy alle den jennen de dessen breff seen edder horen lesen ♦

Ik Luder Leeyow bekenne myt desseme myn opene breff dat ik vnde mynen rechten eruen myne v{uo}lkomen noghe kreghen hebbe vor hunder steder mark alse to Lubeke unde to Hamborch gengghe vnde gheue synt dar en gh{uo}t man deme anderen v{uo}l mede don mach vor dat ghut dat ik to pande hadde van Clauwes Kr{uo}mkop dar hebbe ik myne v{uo}lkomen noghe vore kreghen van Anders Juersone vor dat gh{uo}t yn Angghel licht Satropholme dat dar licht yn Satrop kerspel yn Struxstroppe herede ♦

Vore dat ghelt late ik em leddich vnde los ♦

Ik vnde mynen eruen em vnde synen er{ue}en to t{uo}ghe vnde to witlikheit so hebbe ik Luder Leoyow myt anderen bedderuen luden myn jngeseghel hyr vore henghet[1] alse Henneke Cr{uo}medick anders heten Wittekop Tymme Cr{uo}medik syn broder ♦

1. henghet] henghe, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.