1436. 2. februar.


Hartvig Heest af Elvedgård, væbner, giver Lyder Kabel, ridder, 200 lybske mark, på hvilken sum penge han har Lyder Kabels brev. Det pågældende brev havde Hartvig Heest imidlertid forlagt, hvorfor det foreliggende brev skal tjene som erstatning for dette. Hartvig Heest takker Lyder Kabel for at have betalt ham både rente og hovedstol.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff see ællær høræ læses helsær jæch Hærthwg Heysthæn awapn aff Ølwedæ ewinnælich meth gwt / ♦ Och kwngør jæch thet allæ sa nærwærendes som kommescwlendes ath jæch wederkennær mich meth thettæ myth opnæ breff ath hawæ læth thennæ nærwærendes brefforer her Lwdher Kabel ryddær cc lybskæ marc som j Lupkæ æræ gewæ och gengæ ♦

Ffor hwilkæ cc lubs marc jæch hawer hans opnæ breff panæ och thet for lawt hawer och æy fynnæ kan ffor thu[1] gywer jæch hanwm thettæ myt[h][2] opnæ breff ♦ Och meth thettæ breff døther jæch thet annæth breff ath thet skal æy kommæ hanwm æ[llær][3] hans arwyngæ til schadæ . aff mich ællær mynæ arwingæ ♦

Och thakkær jæch for her Lu[dhe]r Kabæl[4] thy han hawer bethalæth mych bothæ renthæ och howætstolæn til mynæ nøyæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum virorum videlicet Claws Ranssow armigeri et Nicolai Jenssøn proconsulis Ottoniensis ♦

Datum anno domini mo cdo xxxvi ipso die purificacionis beate Marie virginis gloriose ♦

1. thu] u måske rettet til y, A. 2. myt[h]] suppleret grundet udvisket tekst, A. 3. æ[llær]] suppleret grundet udvisket tekst, A. 4. Lu[dhe]r Kabæl] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.