1436. 5. februar. Firenze


Pave Eugenius 4. pålægger efter supplik af Niels Timmesen, en fattig forældreløs fra Roskilde stift, officialen i Schwerin at indskærpe den bandlysning af fru Eline (Evertsdatter (Moltke) til Egede), (enke) efter Anders Jakobsen (Lunge), og Thyra, enke efter lægmanden Jens Jansen, som Johannes Meynesti, ærkedegn i Rostock, for et år siden idømte dem, og hvis de vægrer sig i endnu en måned, skal de på de steder, som officialen finder tjenlige, hver søn- og helligdag atter erklæres bandlyste.

De to kvinder havde berøvet Niels Timmesen en del gods og nogle pengesummer, og Niels Timmesen fik udstedt et pavebrev, ifølge hvilket de skulle tilbagegive ham gods og penge, og fordi han frygtede for sin sikkerhed i Roskilde by og stift, blev det stilet til ærkedegnen i Rostock. Da denne stævnede dem for retten, mødte de ikke op, og han lod dem derfor offentligt bandlyse. Fordi de nu har ringeagtet bandlysningen i et år, er der på Niels Timmesens vegne blevet anmodet om, at paven vil tage vare på sagen.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Officiali Zwerinensi.

Humilibus supplicum votis (libenter annuimus illaque favoribus prosequimur oportunis).

Exhibita siquidem nobis nuper pro parte Nicolai Thimesson pauperis orphani Roskildensis diocesis petitio continebat, quod olim ipse contra nobilem mulierem Helenam Andree Jacobi [1] domicellam et Thiram Johannis Janson laici relictam viduam in dicta diocesi commorantes, que super quibusdam bonis ac pecuniarum summis injuriantur eidem, apostolicas super hiis, cum ipsarum domicelle et vidue potentiam merito perhorrescens eas infra civitatem Roskildensem seu dictam diocesim nequiret convenire secure, ad archidiaconum Rostoccensem in ecclesia Zwerinensi, ejus proprio nomine non expresso, in communi forma litteras impetravit ac dictas domicellam et viduam, que tempore impetrationis litterarum earundem et etiam tunc nonnulla in dicta diocesi consistentia immobilia communiter detinebant indebite occupata sibique quedam mobilia bona, pecuniarum summas et res alias tunc expressa ex causis tunc expressis dare et solvere legitime tenebantur, ipsas super hoc petendo immobilia sibi adjudicari et super illis domicelle et vidue prefatis perpetuum silentium imponi easque ab occupatione et detentione dictorum bonorum immobilium amoveri seque in illorum possessionem induci necnon dictas domicellam et viduam condemnari et compelli ad solvendum pecuniarum summas et dandum sibi res alias hujusmodi, coram Johanne Meynesti archidiacono Rostockcensi in dicta ecclesia ipsarum vigore litterarum fecit ad justitiam evocari, et deinde prefatus archidiaconus domicellam et viduam predictas pro eo, quod in certo peremptorio, quem ipsis ad id prefixerat, competenti termino coram ipso contumaciter non comparuerunt, reputans eas, prout erant, exigente justitia merito contumaces, propter contumaciam hujusmodi excommunicationis sententia[2] innodavit et fecit excommunicatas publice denuntiari.

Cum autem, sicut eadem petitio subjungebat, domicella et vidua prefate excommunicationis sententiam hujusmodi damnabiliter vilipendentes eam per annum et amplius sustinuerint et adhuc sustine<a>nt[3] animis induratis, redire non curantes ad ecclesie unitatem, in animarum suarum periculum dictique orphani prejudicium et scandalum plurimorum, pro parte orphani prefati nobis fuit supplicatum, ut ei super hiis providere dignaremur.

Nos itaque discretioni tue mandamus, quatinus, si domicella et vidua predicte eandem excommunicationis sententiam, postquam, ut desuper juri pareant, a te monite fuerint, per mensem pertinaciter toleraverint, ipsas extunc, donec super hiis condigne satisfecerint, singulis diebus dominicis et festivis, campanis pulsatis et candelis accensis pariter et extinctis, excommunicatas publice nunties et facias ab aliis in locis, quibus expedire videris, nuntiari necnon ab omnibus arctius evitari ...

Datum Florentie non. febr. anno 5.

1. Andree Jacobi ] På dette sted savnes, eller er der bortfaldet, en angivelse af hendes enkestand, fx relictam. 2. sententia] rettet af Gertzsententiam Aa. 3. sustine<a>nt] således rettet i APD.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.