1436. 1. marts. Danzig


Instruktion medgivet Heinrich Vorrath, borgmester i Danzig, som udsending til Lübeck og Flandern. I instruktionen berøres flere forhold i Danmark. Bl.a. skal Vorrath tale med hansestæderne om de hindringer, som folk fra Malmø sætter i vejen for folk fra Danzig på grund af sagen om hr. Bertolt Burammer. Endvidere skal Vorrath tale med hansestæderne om den told, som Peder Oxe tager i Øresund. Desuden skal Vorrath tale med hansestæderne og de andre stæder om sejladsen igennem Øresund (se hertil DD 1436. 14. feb., nr. 14360214002). Desuden skal Vorrath afklare, om hansestæderne vil sende udsendinge til kong Erik til sankthans, sådan som det er blevet aftalt i fredsaftalen indgået mellem kong Erik og stæderne Lübeck, Hamburg, Lüneburg og Wismar den 17. juli 1435 (se DD 1435. 17. eller 24. jul., nr. 14350717002 og DD 1435. 17. eller 24. jul., nr. 14350717003). Endelig skal Vorrath i Lübeck indskærpe over for hansestæderne, at sildetønderne på Skånemarkedet har de korrekte mål, og at sildene bliver pakket korrekt, eftersom det har vist sig, at sildene fra Skånemarkedet har været for små, og at de er blevet pakket dårligt.

Tekst

Notandum das im jar unsers Heren etc. <36>[1] am donrstage vor reminiscere her Hinrich Vorradt, der borgermeister , in bodschaft van bynnen kegen Lubike und vortan kegen Flanderen ist geczogen und disse nachgeschrebene stucke in befeel methegehat hat.

<1> Int erste to spreken mit den van Lubike und den andern steten dar ummelang alse umme dat geleyde, dat se den ghennen in eren steden geven, de mit vorsate unsen borgeren ere gud affborgen und darmede entlopen, dat doch wedder de ordinancie der gemenen hansestede is.

<2> Item to reden und to gedenken, dat de van den Elbogen unse borgere und <inwonere>[2] ere gudere gehemmet und bekummert hebben van her Bertolt Burammers wegen.

<3> Item mit den van Lubike und den andern steten to spreken van dem bozen gronen ingwer, de to Lubike und dar ummelang gemaket wert.

<4> Item van dem punttollen in Flanderen, dat de kopman van der schipper vitaligen, kinder hwre und vorunge nympt to vortollen.

<5> Item van den schepen, de hir gebuwet werden, dat men de frey vorkopen moge.

<6> Item mit den steden to spreken van dem tolle, den Pir Osse im Sunde nympt.

<7> Item to gedenken van dem Travensolte, dorinne hir grot gebreken, alse van der wichte wegen, wert befunden.

<8> Item to reden etc. alse van der guder wegen, de hertoch Barnam mit den sinen unsen borgeren ute der Hollander etc. schepe heft genomen.

<9> Item mit den van Lubike und den andern steten to spreken alze van der zeglacien wegen, wor sy id int jar darmede willen holden, und uns eyne antwerdt darvan weddir to vorschriven.

<10> Item to spreken mit den van der Wiszmer und dem olden rade van Rosztok, alse van Hans van Gochs wegen etc. und dat sine borgen, de he umme der zake willen heft gesettet, quit und fry moge werden na utwisinge des radis breves, den gii mit juw hebben.

<11> Item mit den van Gripeswolde to spreken alse van des gordelers wegen.

<12> Item mit dem rade tor Stolpe <to>[3] redenne alse von Bolten wegene.

<13> Item mit den vam Sunde to spreken alze van her Bertolt Burammer und siner guder wegen, de em tom Sunde sint getovet und genomen.

<14> Item to Lubike by den steden to erfaren, efte se ok de dachfart nu upp sunte Johannes negestkomende mit dem konige to Dennemarken[4] werden holden und besenden, und dat gii, efte see, uns dat vorscriven, dat wii weten worna wy uns richten mogen.

<15> Item efte gii Claus van Affen by wegelang irgen anqwemen mit em to spreken alzo van siner husfrouwen wegen, de he hir in kummer und bedroffnisse alleyne licht bliven.

<16> Item by den steden und deme copmanne to gedenken also van schipper Hans Grefen , alze juw denne darvan wol witlik is.

<17> Item uns umme twe gude steynbruggere to Lubike to bestellen, uns de hir to senden.

<18> Item mit den steden alzo Lubike, Hamborch, Wiszmer czu reden, alse umme der zeglacien to Bergen.

<19> Item to gedenken in vorgadderunge der stede to Lubike des merkliken gebrekes, de jarlikest befunden wert an den heringen, de to kleyne befunden werden und de hering ovel gepacket etc., und dat de rad to Lubike overall in de stede schrive, de ere fogede to Schone jarlikest senden, dat see wol tozeen und vorwaren eynen yderman upp siner vitte, dat de tunnen er volle mate hebben und de hering vol und redeliken gepacket werde etc.

1. <36>] mangler i Aa. 2. <inwonere>] Der er i Aa på dette sted en uudfyldt plads til et ord. 3. <to>] mangler i Aa. 4. Dennemarken] de dachfart - Dennemarken, se DD 1435. 17. eller 24. jul., nr. 14350717002 og DD 1435. 17. eller 24. jul., nr. 14350717003 .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.