1436. 20. marts .


Konrad v. Lippen erklærer at have en gård i leje af Bosjö kloster i Malmø.

Tekst efter Rep. l.l

Tekst

Conradi von Lippin rådhmans i Malmöe åth Bosiö closter gifne gienbreef, sig hafwa af förbemelte closter till leiies bekommit een gård i Malmöe liggiandes wæster i stadhen, sunnan wedh Adelgaatan dhen östre nordeste deel af skieppar Jacobz gård, dat. fer. 3. post dnicam. lætare.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.