1436. 4. april. [Danzig]


Danzig beder Lübeck om at give besked om, hvad hansestæderne har aftalt med kong Erik 7. af Pommern vedrørende Øresundstolden, idet Danzigs egen udsending, Heinrich Vorrath, grundet tidsmangel ikke har kunnet skrive til Danzig om den sag.

Danzig er særligt interesseret i at vide, om man skal fortsætte med at betale Øresundstold eller ej, således at de kan underrette de folk fra Danzig, som sejler igennem Øresund, om, hvordan de skal forholde sig.

Endvidere ønsker Danzig at vide, hvorledes folkene fra Lübeck, som sejler igennem Øresund, forholder sig, og hvilken instruktion Lübeck har givet dem med hensyn til betaling af Øresundstolden, således at Danzig kan give den samme instruktion videre til folkene fra Danzig, som sejler igennem Øresund.

Endelig ønsker Danzig at vide, hvorledes man skal forsvare sig, såfremt hr. Peder Oxe (høvedsmand på Krogen og Helsingborg) fortsætter med at opkræve Øresundtold, således at Lübeck og Danzig kan optræde i overensstemmelse med hinanden i sagen.

Tekst

Post salutem.

Ersamen leven frunde.

Alse nu de ersame her Hinrik Vorrath , unser stad medeborgermeister, to juw und den andern hensesteden in bodschopp getogen is, so hebben wii em undir etliken unsen befelingen medegegeven, by juw und den andern steden to erfaren, also umme den tollen ymme Sunde, wo id de stede kegen dem heren konige bededinget hadden, efte men den vordan geven solde edder nicht, edder wo men id darmede solde holden, up[1] dat wii de unsen, de durch den Sund segelen werden, mochten underweisen, wo se sik dorinne solden holden[a].

Alse heft uns her Hinrik darvan nicht geschreven, dat, alse wii vornemen, bygekomen is, dat em de tiit to kort is gefallen und mit der hast vortan kegen Vlandern heft moten trecken.

Worumme juwe ersame wisheidt, wii mit vlitiger begeringe vrundliken bidden, dat gii uns mit den ersten willet vorscriven, wo it umme desulven tollen sy gebleven, efte men den geven sal edder nicht, und wo sik de juwen, de durch den Sund zegelen, dorinne werden holden, und wat befell se van juw in deme dele mede hebben, up[2] dat wii na dersulven wiise den unsen ok befell und undirrichtinge darvan doen mogen, edder efte her Peter Ochsze den tollen yo hebben wolde, wormede[3] men sik des entseggen und weren mochte, up[4] dat de ding mit eyndracht togingen und de en nicht furder dede denne ander, dar furder schade efte hinder[5] in tokomenden tyden, beyde den juwen und den unsen, van komen muchte.

Eyn kort antwerde hirvan dat vorschulde wii gerne.

Actum feria quarta post palmarum, anno Domini etc. 36.

1. up] upp, Aa. 2. up] upp, Aa. 3. wormede] vormede, Aa. 4. up] upp, Aa. 5. schade efte hinder] I Aa efterfølges schade efter hinder af et overstreget schade .
a. se sik dorinne solden holden] sml. Heinrich Vorraths instruktion af 1. marts 1436, § 6, DD 1436. 1. mar., nr. 14360301001 .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.