1436. 21. april. Lübeck


Lübeck meddeler Danzig, at alle hansestædernes - og således også Danzigs - privilegier er blevet stadfæstet ved freden med kong Erik 7. af Pommern af 17. juli 1435 (DD 1435. 17. juli, nr. 14350717002 og DD 1435. 17. juli, nr. 14350717003).

Lübeck meddeler derfor, at de ikke selv har i sinde at betale Øresundstold, da de i henhold til deres privilegier ikke er forpligtet til det, og de råder således Danzig til heller ikke at betale Øresundstold.

Endelig meddeler Lübeck, at de giver de folk fra Lübeck, som sejler igennem Øresund, instruktion om, at de skal henvise til deres privilegier, hvis Peder Oxe (høvedsmand på Krogen og Helsingborg) i strid med fredsaftalen fortsætter med at opkræve Øresundstold.

Tekst

Honorabilibus et industriosis viris, dominis proconsulibus et consulibus civitatis Dantzike, amicis nostris dilectis.

Vrundliken grut unde wes wii gudes vermogen tovoren.

Ersamen leven besunderen vrunde.

Juwen breff, dar gii ane roren van deme tolne in deme Sunde, hebbe wy gudliken entfangen unde wol vornomen, begerende juwer leve to wetende, dat in den zonebreven[a], de overme jare gemaked unde besegeld worden twisschen dem heren koninge van Denemarken etc. unde uns veer steden, de mit siner herlicheyd in krighe seten, begrepen is, dat wii ergenanten stede, unse borgere, coplude, inwonere unde alle de unse alle unser privilegia, vryheyde unde older loveliker wonheyde, de uns van koningen to koningen der dryer ryke Denemarken, Sweden unde Norwegen samentliken unde besunderen ghegheven sint, unde de uns van dessem jegenwardighen heren koninge geconfirmered unde bestedighed sint, rouweliken vredesameliken unde ghentzliken unvorbroken bruken scholen in den dren ryken to ewighen tyden na inneholde dersulven privilegia unde vryheyde, nichtes[1] buten bescheden, unde desgelikes scholen ok dersulven privilegia unde vryheyde bruken alle de jenne, de der van rechtes wegen geneten unde broken scholen na inneholde der vorgeroreden privilegia sunder a{re}ch[b].

Unde wente gy, leven vrunde, wol weten, dat gy in den vorgeroreden privilegien unde vryheyden sunderlinges mede begrepen sin, so moge gy jw darna weten to richtende mit den vorscrevenen tollen.

Ok en rade wy nach em bevele wy den unsen nicht, dat se enyghen tollen in dem Sunde geven scholen, ok en mene wii unde de unsen ene nicht to gevende, wente wy des na inneholde unser privilegia dar nicht plichtich sint to ghevende.

Unde hirmede scholen sik de unsen des tollens to ghevende entsecgen, eft se Peter Oxe edder anders jemend darumme anspreke.

Siit Gode bevolen.

Screven under unsem secrete, des sonnavendes vor sunte Jurgens daghe, anno etc. 36.

Consules Lubicenses.

1. nichtes] nicht, A og B.
a. den zonebreven] dvs. Vordingborgfreden af 17. juli 1435, DD 1435. 17. juli, nr. 14350717002 og DD 1435. 17. juli, nr. 14350717003 . b. sunder a{re}ch] desgelikes - sunder a{re}ch, sml. Vordingborgfreden af 17. juli 1435, DD 1435. 17. juli, nr. 14350717003 .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.