1436. 26. april. Kalundborg


Kong Erik 7. af Pommern giver fru Abele, enke efter Rikman v. d. Lancken, 100 lybske mark af den årlige byskat i Svendborg og forbyder Rikman v. d. Lanckens arvinger og alle andre at have noget med den førskrevne sum penge at gøre.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth gudz nadhe Danmarks Sueriges Norges Wendes oc Godes koning ok hertugh . j Pomern gøre witerlicht meth thette wort breff. at wij vntte fru Abele . Rikmans van der Lankes effterleuere the hundredhe lubske mark j Swineborgh aff wor arlighe byskat . oc engen annen . oc sta wij them engen annen til vden henne ♦

Thy forbyudhe wij Rikmans arwinge . ok alle andre . at beware sich meth forscrefne penninge vden forde fru Abele pa wore weyne . ♦

Datum in castro nostro Calundeborgh crastino beati Marci ewangeliste anno domini millesimocdoxxxsexto nostro sub secreto ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.