1436. 21. maj.


Det pavelige kancellis optegnelse om at Hans Laxmand, dekan i Lund, er blevet udnævnt til ærkebiskop sammesteds, og at den tidligere ærkebiskop Peder Lykke har fået reserveret en årlig pension på 300 guldfloriner.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Dipl. dioc. Lund. l.l.

Tekst

Die lune xii. kal. junii anno predicto[1] ad relationem cardinalis s. Marcelli provisum fuit ecclesie Lundensi vacanti per renuntiationem Petri olim archiepiscopi Lundensis factam in manibus pape de persona Johannis Laxamani decani ejusdem ecclesie ad ipsam promoti, et fuit reservata eidem Petro olim archiepiscopo pensio trecentorum florenorum auri de camera, quoad vixerit, super fructibus ipsius ecclesie sub penis et censuris.

1. anno predicto] dvs. pontificatus anno vi.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.