1436. 28. maj. København


Peder (Nielsen) Mus af Torup pantsætter en gård i Vejleby til Jakob Andersen af Særslev for 100 mark stæderpenninge.

Tekst efter reg.

Tekst

k. Item ith breff Peder Muss aff Torrup pantsetter Jep Anndersøn aff Sersløff enn gaard y Weylleby for c marck steder penndinge / ♦

Datum Haffn sancti Wilhelmi dag / mcdxxxvj / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.