1436. 2. juni. Bologna


Optegnelse om, at Martinus Dalmeri fra Roskilde stift har modtaget den første tonsur, og at sognepræsten Jens Andersen i Mou (?) i Viborg stift er blevet indviet til diakon.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Ordines generales celebrati per Johannem episcopum Arbensem de mandato Francisci etc. camerarii ex commissione etc. in ecclesia s. Petronii de Bononia die sabbati quatuor temporum, qua cantatur in ecclesia dei: Caritas dei, que fuit 2. mensis junii 1436 pontificatus anno 6.

Primo ad primam tonsuram ... Martinus Dalmeri Roskildensis ....

Ad diaconatus ...... Johannes Andree rector parrochialis ecclesie Moren Vibergensis diocesis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.