1436. 7. juni. Nyborg


Lave (Lavesen) Rudbek, væbner, giver Sten (Thygesen) Basse (til Tybjerg), ridder, fuldmagt til at indløse dels hans gods på Langeland, som hans svoger, Jens Truedsen (i Bolestad), havde pantsat til Joakim Schepelitz, og dels hans gods på Fyn, som Timme (Krummedige) Hvitkop (til Sandholt) havde i pant. Når Sten Basse har indløst godset, har han lov til at bruge det efter sin vilje, indtil det bliver indløst fra ham.

Tekst efter A.

Tekst

Jech Lawe Rudbek aff waben gør allæ witerlikt meth thettæ mit opne breff ath jech hawer wnt oc fwl makt giwet en heterlich man oc walbyrdich her Steen Basse riddere tel at talæ inatløse mynæ gozs i Langlandh som ær Bønlikke meth syn tellidelsæ jntæ wnder tageth hwelket som myn[1] swauer Jesse Trwessen Jachem Skæpelz jpant sattæ oc j Fyæn Paderstrop i Osomehæreth meth syn ræthæ telludelse jntæ ther aff vnder tageth hwelket gozs som Teme[2] Hwitkop jpant hauer ♦

Oc nær han thom jn hauer løst tha scal forde her Steen Basse thom j synæ fry hawinde wæræ ath hawæ oc fwl makt jadsattæ oc af ath sætthæ oc efftær syn wiliæ atbrughe j allæ modæ som the opnæ breff wtuisær ther vpa giffne æræ meth ord oc artikel jntæ wnder tageth i allæ madæ so lenghe ath the wordæ hanom eller hans arwinghe aff mech eller mynæ ærwinghe lofflighe aff løst effter the opne breff ludelsæ som for screwet stor ♦

Oc then løssen som jech haffde vnt Jachem Schepelz vpa Paderstrop then kallær jech igen meth thettæ breff ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum virorum . videlicet domini Nicholai Erici rectori ecclesie Øræ Petri Nicholai in Broholm Andree Erici in Kobzbølæ et Conradi Bærindh armigeri presentibus sunt appensa ♦

Datum Niborgh in die corporis Christi anno domini mcd tresesimo sexto ♦

1. myn] ov. l., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.