1436. 19. juni . Bologna


Det pavelige kancellis optegnelse om at Hans (Laxmand), udvalgt ærkebiskop i Lund, gennem sin prokurator Jens Grote, klerk fra Slesvig stift, har lovet at betale servispenge til det pavelige kammer og kardinalkollegiet, takseret til 2000 guldfloriner, såvel som de fem mindre afgifter, hvoraf den ene halvdel skal betales inden for otte måneder, den anden halvdel inden for de derpå følgende otte måneder.

Fordi Jens Grotes prokurationsmandat (bevidnet i notarialinstrument udfærdiget af Jens Nielsen, offentlig notar og klerk fra Roskilde stift) ikke er tilstrækkeligt, har han forpligtet sig til inden for otte måneder at fremstille et bekræftelsesbrev i den udvalgte ærkebiskops navn.

Ved samme lejlighed har Antonio della Casa på vegne af Cosimo og Lorenzo de' Medici erklæret at have modtaget Hans Laxmands provisionsbulle på det vilkår, at den skal leveres tilbage, hvis ikke han inden for otte måneder betaler 1000 guldfloriner og fremstiller ærkebiskoppens bekræftelsesbrev, i hvilket fald han skal have tilbagebetalt én af de mindre afgifter, som kammermesteren erklærer at have modtaget.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Dipl. dioc. Lund. l.l.

Tekst

Die martis xviiii mensis junii venerabilis vir, dominus Johannes Grote , clericus Slesvicensis diocesis, procurator et procuratorio nomine reverendi patris et domini Johannis , electi Lundensis, de cujus procurationis mandato constat publico instrumento, confecto manu Johannis Nicolai clerici Roschildensis diocesis, imperiali auctoritate notarii, in camera apostolica producto et dimisso, necnon suo proprio et privato nomine et tanquam principalis et privata persona vice et nomine ipsius domini electi obtulit camere apostolice et collegio reverendissimorum dominorum cardinalium vii pro suo communi servitio florenorum auri de camera duo milia, ad quos dicta ecclesia taxata reperitur, et quinque minuta servitia consueta.

Eorundem autem communis et minutorum serviciorum medietatem infra sex menses proxime futuros et aliam medietatem infra alios sex menses expost proxime sequentes solvere promisit nominibus supradictis.

Preterea, quia mandatum, de quo supra fit mencio, non dicitur fore sufficiens ad suprascripta et infrascripta facienda[1] , idem Johannes Grote promisit producere sufficientiorem[2] videlicet instrumentum ratihabitionis hujusmodi obligationis facte nomine ejusdem domini electi ab ipso electo factum infra terminum octo mensium proxime futurorum etc., obligavit, juravit, submisit, renunciavit et juravit in forma.

Et dominus camerarius supradictus tulit sententias excommunicacionis in scriptis.

Actum Bononie in thesauraria apostolica presentibus ibidem venerabilibus viris, dominis Nicolao de Valle , Guillelmo de Latinis et aliis dicte camere testibus et me Phi. de Piscia notario.

Eisdem anno die mense loco et dictis presentibus testibus Antonius della Casa mercator Florentinus pro se ipso ac vice et nomine nobilium virorum Cosme et Laurencii de Medicis et sociorum suorum Romanam curiam sequencium ex certa sciencia confessus fuit se habuisse, prout in veritate manualiter per manus domini Roselli, clerici dicte camere, habuit, in depositum bullas provisionis dicte ecclesie facte de persona dicti Johannis et illas tenere ad instanciam camere et collegii predictorum usque ad octo menses predictos, quo in termino aut solvere dictis camere et collegio florenos mille de camera et producere dictam ratihabicionem aut restituere camere predicte dictas bullas, pro quibus etc. obligavit, submisit etc., renunciavit, juravit in forma etc. ut supra.

Versa[3] vice prefatus dominus camerarius et dicti clerici camere promiserunt dicto Antonio dictis nominibus stipulante et recipiente[4] adveniente casu[5] restitucionis dictarum bullarum, ut prefertur, fiende, restituere ipsi Antonio ut supra, recipienti[6] unum ex quinque dictis minutis serviciis, quod habuisse et recepisse confessi fuerunt, pro quibus omnibus obligarunt se ipsos et eorum heredes ac dictam cameram et submiserunt etc. ut supra.

1. infrascripta facienda] således APDinstrumentum faciendum Weibull. 2. sufficientiorem] = sufficientius. 3. Versa] herfor qua APD. 4. stipulante et recipiente] stipulantibus et recipientibus APDstipulare et recipere Weibull. 5. casu] causa Weibull. 6. recipienti] således APDrecipere Weibull.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.