1436. 21. juni. Stockholm


Det svenske rigsråd meddeler Lübeck, Hamburg, Lüneburg og Wismar, at mødet i Kalmar er bestemt til den 15. juli, samt at det svenske rigsråd håber, at det svenske rige på dette møde vil få sine privilegier tilbage. Endelig beder det svenske rigsråd hansestæderne om at sikre, at det frie lejde, som er blevet givet til det svenske rigsråds udsendinge, vil blive overholdt.

Tekst efter Hanserec. l. l.

Tekst

Post salutacionem.

Ersame besunderlike gude vrunde.

Alse unse sendeboden unde eyn deels van unses riikes rade screven juwer leve to van Waczstene, mit juweme erbaren sendeboden hern Tymme Hadewerke , umme de degedinge, alse dar uppe der hilligen drevaldicheyd sondaghe[1] gevated ward tuschen dem hochgeboren vorsten heren koninge Erikes sendeboden uppe de eyne siide unde unsen sendeboden unde rade uppe de anderen siide[a], so sint wii nw ok alle des riikes rad unde man, hir vorsammeld to Stocholm, ok des eyns eynsgeworden, dat wii senden v{ee}re van unseme rade to Calmarn, efte erer dorch hinders wille nicht m{ee}r dar to komen konen, to vuldragende de degedinge, alse dar werden schal uppe divisionis apostolorum, dat is amme 15 dage in deme mane julio.

Unde willen dar annamen unde plegen ere, recht unde redelicheyd vor juwe ersame wiisheyd, vor den erwerdigen luden, dar desse degedinge to gesetted is van beyden siiden, hochliken hopende, dat juwe wiisheyd jo uns alle besorge unde unse riike in deme guden geloven, alse wii to jw gesetted hebben, dat wii mogen komen wedder to unsen bescreven rechte, privilegien, vryheyden unde guden olden wanheyden, de wii leyder unboren hebben, deme riike unde uns allen to groteme vorderve.

Besunderliken ok biddende juwe leve, dat gii ok mit deme sulven vullenkomen guden geloven besorgen alle de dar komen van unser wegen, so dat ene nene overwald en sche, unde dat yd werd wol vorward an deme geleyde unde velicheyden in aller mate sunder alle argelist, alse siik dat gebored, darmede raded unde beded, wii don gerne dat juwer leve to willen is.

Darmede sii juwe vorsichtige wiisheyd Gode almechtich bevolen zalich unde gesund to langen tiiden.

Gescreven amme donnerdage vor sunte Johannis dage baptiste, imme 36 jare, under ingesegelen ertzebiscops, biscops van Abo, Cristiern Niclissons , riddere, droczste, Karll Knutzssons , van wapn, marskes, Niclis Guczstafsons , Goczstaff Algoczssons , riddere, Erik Pukes unde Benct[2] J{oe}nisson , van wapn, der wii nw bruken to desser tiid van unser aller wegene.

Riikes rad to Sweden.

1. uppe der hilligen drevaldicheyd sondaghe] dvs. 3. juni 1436.
a. siide] de degedinge - de anderen siide, se DD 1436. 3. jun., nr. 14360603001 og DD 1436. 3. jun., nr. 14360603002 .

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.