1436. 24. juni.


Hans (Klausen) Grubendal af Egholm skænker to gårde i Svensmarke til Sorø kloster, der havde overladt ham dets gods i Jerslev.

Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

Ingenuus[1] vir Hans Grubendale de Egholm ad profectum anime sue progenitorumque suorum necnon et pro caritate atque amicitia fratrum monasterii de Sora quam fecerunt ei in concessione bonorum suorum in Eersleff donavit eidem monasterio Sore de bonis hereditatis sue in Meonia duas curias sitas in Suensmarche parochie Steghe / quarum una reddit ii{j-} talenta annone et altera curia duo talenta ad pensionem annuam cum omnibus juribus et pertinenciis earundem curiarum in possessionem perpetuam obligans se et suos heredes ad appropriandum et defendendum eas ab impeticione et si quando propter defectum appropriacionis per aliquem evincantur obligavit / similiter se suosque ad reddendum pro ipsis infra proximum festum beati Martini a die eviccionis continuum alias possessiones dictis curiis eque bonas anno domini 1436 circa nativitatis Johannis Baptiste ♦

1. Ingenuus] herefter H, slettet ved lodret gennemstregning, ms.

Oversættelse

Den forstandige mand, Hans Grubendal af Egholm, skænkede til lise for sin og sine forældres sjæle og tillige også for den næstekærlighed og det venskab, som brødrene i Sorø kloster havde vist ham ved at overlade ham deres gods i Jerslev, samme kloster i Sorø af sit arvegods på Møn to gårde beliggende i Svensmarke i Stege sogn, hvoraf den ene yder 2½ pund korn og den anden gård to pund korn som årlig afgift, med alle dette gods' rettigheder og tilliggender til evig besiddelse, idet han forpligtede sig og sine arvinger til at hjemle det og forsvare det mod søgsmål, og hvis det nogensinde skulle blive fravundet klostret af nogen pga. en fejl ved hjemlingen, forpligtede han ligeledes sig og sine til inden næstfølgende Mortensdag efter udsættelsen i stedet for dette at give andre besiddelser, som er lige så gode som de nævnte gårde, i det Herrens år 1436, omkring Sankt Hans.