1436. juni.


Pavelig kammerklerk Rosellus de Rosellis' optegnelser om at ærkebiskop Hans Laxmand i Lund har betalt følgende afgifter til det pavelige kammer: 1) 142 fl., 42 sol. og 10 den. for én af de mindre afgifter, 2) 50 fl. for (en del af) ordinationsgudstjeneste (pro sacra), 3) 2 fl. for seglafgift, 4) 33 fl., 16. sol. og 8 den. for subdiakon.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Dipl. dioc. Lund. l.l.

Tekst

Introitus unius minuti spectantis ad dominum camerarium et clericos camere apostolice recepti de mense junii mcdxxxvi per me Rosellum de Rosellis, apostolice camere clericum: a domino Johanne, episcopo (!) Lundensi, pro uno minuto dicte ecclesie Lundensis florenos florenos centum quadraginta[1] duos solidos quatragintaduos denarios decem.

Introitus sacre spectantis solum ad dominum camerarium et clericos camere, receptus per me Rosellum apostolice camere clericum de mense junii mcdxxxvi: a domino Johanne, episcopo (!) Lundensi, pro sacra florenos quinquaginta.

Introitus sigilli recepti per me Rosellum apostolice camere clericum de mense junii mcdxxxvi: a domino Johanne, episcopo (!) Lundensi, florenos ii.

Introitus subdiaconorum receptus per me Rosellum apostolice camere clericum et depositus apud Bauchum de Medicis de mense junii mcdxxxvi: a domino Johanne, episcopo (!) Lundensi, pro subdiacono florenos trigintatres solidos sexdecim denarios octo.

1. quadraginta] således APDquinquaginta Weibull.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.