1436. 15. juli.


Kong Erik 7. af Pommern giver frit lejde til de rådsudsendinge, som de fire hansestæder Lübeck, Hamburg, Lüneburg og Wismar vil sende med til Kalmar.

Tekst efter Aa.

Tekst

Wy Erik . van godes gnaden der rike Denemarken Sweden . Norwegen der Wende vnde Gothen koningk vnde herteghe to Pomeren . bekennen vnde betůgen openbare in vnde mit desseme vnseme openen breue vor alsweme dat wi ghegheuen hebben . vnde gheuen in guden truwen in craft desses breues den erliken sendeboden der stede . Lubeke Hamborg Lunenborg vnde Wismer . de de suluen stede vmme vnser bede unde leue willen mede senden to deme daghe to Calmeren in vnse erbenomede rike to Sweden een seker vnde geleyde to watere vnde to lande . ♦

Also dat se vnde alle de yenen de se mit sik bringen to deme vorscreuenen dage mit eren schepe \ haue vnde guden seker vnde velich wesen scholen \ vt wert to deme vorscreuenen daghe vppe deme [suluen] daghe vnde wedder van dar \ bette in ere beholt . vor vns . vnde alle de yenen . de vmme vnsen willen don vnde laten scholen vnde willen sunder arch . ♦

Vnde hir vmme bede wi strengeliken . alle den vnsen vnde alle den [der] wi mechtich sin . ghestliken vnde werliken samentliken vnde eneme yeweliken besunderen . dat se teghen dit vorscreuene vnse koninglike geleyde nenewys endon . bi vnser koningliken hulde vnde bi vormydinge vnser koningliken wrake sunder dat se de vorscreuenen sendeboden vnde de eren eren vnde vorderen to watere vnde to lande mit dem beste . wor se moghen . ♦

Weret ok . dat de vorscreuene sendeboden mit den eren anderswor . in vnsen riken to quemen in desser vtreyse unde wedder reyse . dar scholen se in vorscreuener wijse ok geleydet sin to watere vnde to lande \ ♦

Vnde desses to merer tuchnisse der warheit hebbe wi koningh Erik . erbenomet vnse secrete jngezegel . willichliken henget heten vor dessen bref . de gegeuen is na der bord . Christi . vnses heren verteynhundert jare . vnde dar na an deme sosvndedruttegesten jare vppe den dach divisionis apostolorum ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.