1436. 18. juli. Lübeck


Ludolphus Robring, kannik og skatmester i Lübeck og Baselkonciliets generalskatmesters særlige udsending i de tre nordiske riger, meddeler gejstligheden i Norge transsumpter af Baselkonciliets udnævnelse af biskop Mattheus af Albenga til generalskatmester i hele den kristne verden, og af dennes udnævnelse af Ludolphus til særlig kommissær i de tre nordiske kirkeprovinser; desuden meddeler han, at han har sendt Conradus Godebus, klerk fra Roskilde stift og hans stadige bordfælle og medlem af hans husstand, til Norge som sin stedfortræder for at indsamle pavestolens tilgodehavender dér, med beføjelse til at inddrive dem under trussel om kirkestraffe.

Udtog efter Dipl. Norv. l.l.

Tekst

Ludolphus Robring , kannik og skatmester i Lübeck og Baselkonciliets generalskatmesters særlige udsending i de tre nordiske riger, meddeler gejstligheden i Norge transsumpter af Baselkonciliets udnævnelse af biskop Mattheus af Albenga til generalskatmester i hele den kristne verden[a], og af dennes udnævnelse af Ludolphus til særlig kommissær i de tre nordiske kirkeprovinser[b]; desuden meddeler han, at han har sendt discretum virum Conradum Godebus clericum Roskildensis dyocesis familiarem continuum commensalem nostrum til Norge som sin stedfortræder for at indsamle pavestolens tilgodehavender dér, med beføjelse til at inddrive dem under trussel om kirkestraffe.

a. Baselkonciliets udnævnelse af biskop Mattheus af Albenga til generalskatmester i hele den kristne verden] 17. okt. 1432, Diplomatarium Norvegicum VII 381 nr. 388. b. dennes udnævnelse af Ludolphus til særlig kommissær i de tre nordiske kirkeprovinser] DD 1433. 9. sep., nr. 14330909001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.