1436. 30. juli. Houlbjerg herredsting


En vidisse af et tingsvidne af Houlbjerg herredsting om, at Lars Tygesen i Levring og provsten i Tvilum kloster har indgået forlig i en trætte om Eveldrup.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item en vidisse effther et tings vinde aff Hoffuelbierg herriztingh liudendis at Las Thygissen j Leffring och prouesten ere venlig forligte . om trette the haffde om Ebbeldorp (!) / ♦

Datum mcdxxxvjo 2a feria post festum beati Olavi regis et martyris : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.