1436. 27. august. Bergen


Notarialinstrument, hvorved Conrad Godebus, klerk i Roskilde og Baselsynodens nuntius og prokurator med henblik på indsamling af peterspenge og andre apostoliske indtægter i Norge, overdrager opkrævningen til Sven Jönsson, klerk i Linköping og notar hos biskop Audun af Stavanger.

Udtog efter Dipl. Norv.

Tekst

Notarialinstrument, hvorved magister Conradus Godebus clericus Roskildensis diocesis sacrosancte generalis sinodi Basiliensis in spiritu sancto legitime congregate pro colligendo et subleuando denario sancti Petri in regno Norwegie nuncius et procurator, overdrager opkrævningen til Sven Jönsson, klerk i Linköping

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.