1436. 15. september. Ålstrup


Kong Erik 7. af Pommern giver på rettertinget Mogens (Akselsen) Gøye låsebrev på hovedgården Krenkerup, Krenkerup mølle, to gårde i Hydesby og en gård i Stuby på Sjælland.

Tekst efter reg.

Tekst

H. Item ith laasse breff Mogens Gøye haffuer fangitt paa Krennckerup gaard / Krenckerup mølle / ij gaard y Høygitt oc j gaard y Stouby y Sielland / ♦

Datum Olstrup sancti Nicomedis dag / mcdxxxvj / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.