1436. 27. september.


Niels Andersen, kannik i Ribe og præst i Ullerup, og Kristian Andersen af Højrup, brødre, kundgør, at deres broder, Peder Andersen, kannik i Ribe og tidligere præst i Ullerup, har givet Kristian (Hemmingsen), biskop i Ribe, en gård i Højen og erklærer ikke at have yderligere krav på den pågældende gård.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff see eller høre lese helsse wj Niels Andersøn canik j Ribe / ok prest j Vldropp / Cristiern Andersøn aff Hødhropp / brødhere / ewinneligh meth wor herre / ♦ Thet ma alle men wide / nerwerende / ok kommeskulende / at wor kere brodher / her Pedher Andersøn canik j Ribe ok prest tilforn j Vldropp / guth hans siel haffue gaff aff sin frij wilie j welmaght hedherligh fadher meth guth biscop Cristiern j Ribe / en sin gardh liggende j Hødhne j Jerløffheret som j boer Pedher Jwersøn / meth alle ok hwer sine rette tilliggelsse / engte vnnen taghet / selff atnyde til ewinneligh eye / som løst ok kungiørd worte ower hans graff j hans testament / ♦

Hwilken gaffue wj forde Niels Andersøn canik j Ribe / ok Cristiern Andersøn brødhere / meth goth wilie stadhfeste / ok fulbordhe som wor kere brodher hawer giordh ok giffuet / thet forde hedherligh fadher biscop Cristiern skal nyde then gardh som forscreffuet staar meth sine tilliggelsse / ♦

Ok kennes wi oss engen ytermere ret athaffue vtj then forde gardh ok hwat breff ok bewisning wor brodher her Pedher haffdhe pa then forde gardh then wele wj antwordhe forde hedherligh fadher biscop Cristiern athawe ok nyde meth forde gardh ok gotz / ♦

Til ytermere forwaring hawe wi meth wilie ok wedhskap hengt wore jncigle for thette breff / ♦

Ok til witnesbyrdh tha hawe hedherligh men som ere her Jens Mikelsøn aff Wedhle her Areld aff Stadhropp / her Thomas aff Brestropp Thordh Pedhersøn aff Vldropp ok Jes Pethersøn aff Stoffstropp heng therres jncigle fore thette breff ♦

Datum anno domini millessimo quadringentesimo trecesimo sexto die beatorum martirum Cosme et Damiani ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.