1436. 5. oktober. Söderköping


Sveriges rigsråd bekræfter i overensstemmelse med forligsbrevet mellem dem og kong Erik 7. af Pommern, udstedt i Kalmar 1. september samme år, Baselkonsiliets vedtagelser, særligt hvad angår kirkens privilegier i Sverige.

Udtog efter Johannes Magnus.

Tekst

Sveriges rigsråd bekræfter Baselconsilets vedtagelser sicut in concordatis literis inter serenissimum D.N. Ericum Dei gratia Svetie, Dacie, et Norvegie regem, ducem Pomeranie, ex parte una et nos ac [ ] regni nostri, ex parte altera prima die septembris, hoc anno in Calmarnia ex singulari potestate et commissione sacri concilij Basiliensis et reverendi in Christo patris D. Nicolai episcopi Vexionensis confirmationis speciale indultum habentis, prout in literis desuper confectis, diffusius est expressum ...

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.