1436. 29. oktober.


Peder Jensen og Maren Hagensdatter skøder en gård i Borridsø til Jens Stigsen.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et Peder Jenssens och Marine Hagens datters skøde breff tiil Jes Styssen paa en gaard vdj Borris / ♦

Datum mcdxxxvj crastino die apostolorum Simonis et Judæ : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.