1436. 22. november. Hindsted herredsting


Tingsvidne af Hindsted herredsting om, at Merete af Mølhave skødede Jens Thomsen (Seefeld) af Dalsgård Dalsgård og Dalsgårds fang.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn sum thettæ breff see æller hør læs[æ][1] [helsæ][2] wi Mads Perssøn fowet øwer Henstetheresthingh Hans Hanssøn prest j Awæ Morten Jæppessøn ther [webner er][3] Cristiern Hørby Pawel Jønssøn aff Hørum Pawel Jæppessøn j Alnes Per Jønssøn j Rold och Pawel Persøn [j][4] [Dø]s[d]ørpp[5] ewinnelige meth gwth ♦ Och kungøret ath aar w[i]d[er][6] wars herre aar mo cdo xxo ponæ thet xvi ponæ then thorsdagh nest for sancte Clemens dach pone forde Henstetherthingh tha ware wi nerwerendes sawe och horde thet for wos och j [f]ler[7] ghode men tha werendes ponæ thet same thing war skikket dønde man thenn[e][8] breffører Jess Tamnssøn aff Dalsgard æth ofrænde thinges wiiten han w[p][9] kraffde fek oc fremlede meth atthe skelligh dondæ mæn so sum war [Mo]rten Jeppessøn [10] aff Refsnes Cristiern Hørby Per Pederssøn j Widum Per Jønssøn j Døsdørpp Anders Knutessøn ibidem . Niss Jønssøn j Wines Niss Bundh j Stenwedel och Powel Jæppessøn j Alns ♦

Hwilkæ forde atthæ dondæ mæn ponæ there sannen oc ghode thro wiithende och samdrecligh hemblet thet frawe Merrit aff Mylhagh war ponæ forde Henstetherthingh jnnen allæ firstokkæ och skøtæ Jhønss Tommessøn Dalsgard och Dalsgardes fangh meth allæ sine tilleghelse rørende och vrørende allæ firweghen til mark moth jntæ vntaghen och worth och tørtht fra h[an]s both[11] til Jor[eix][12] k[æ]r[13] grøft thet gik ♦

Ath so ær ga[n]g[et][14] och faret sum for ær sc[re]w[et][15] thet witnæ wi meth war jnsigil h[e]nghet[16] for thettæ ♦

Giwet aar dagh oc stet sum for ær scre[wet][17]

1. læs[æ]] usikker læsning, A. 2. [helsæ]] suppleret grundet udvisket tekst. 3. [webner er]] w usikker læsning, A; ebner er suppleret grundet udvisket tekst. 4. [j]] suppleret grundet udvisket tekst. 5. [Dø]s[d]ørpp] d usikker læsning, A; suppleret grundet udvisket tekst. 6. w[i]d[er]] usikker læsning, A; Gammeldanske Diplomer læser æffder, men det første tegn er næppe et æ. 7. [f]ler] usikker læsning, A. 8. thenn[e]] usikker læsning, A. 9. w[p]] usikker læsning, A. 10. [Mo]rten Jeppessøn ] usikker læsning, A. 11. h[an]s both] el. Hans Bach; an usikker læsning, A. 12. Jor[eix]] usikker læsning, A. 13. k[æ]r] usikker læsning, A. 14. ga[n]g[et]] usikker læsning, A. 15. sc[re]w[et]] usikker læsning, A. 16. h[e]nghet] usikker læsning, A. 17. scre[wet]] w usikker læsning, A; et suppleret grundet udvisket tekst.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.