1436. 30. november. Slesvig


Johannes Nosseke, provst, Johannes Wegener, kantor, og kapitlet og gejstligheden i Slesvig domkirke giver for livstid biskop Nicolaus (Wulf) jurisdiktion, indtægter og fælles besiddelse af deres landsbyer og landboer i Vinderød, Satrupholm, Gammelby og Fladsby i Sørup sogn, med samt andre landboer, som biskoppen købte af Anders Iversen (Rosenkrantz) og hans hustru Oda (Klausdatter (Krummedige)), på følgende betingelser:

1) Biskop Nicolaus får Vinderøds fulde tjenesteydelser og de penge, der skyldes for dem, idet de øvrige landsbyer og landboers tjenesteydelser og penge går til kapitlet.

2) Biskop Nicolaus får alle gæs og høns samt bøder på 18 skilling eller derunder fra alle landsbyer og landboer; i tilfælde af bøder, der overstiger 18 skilling, går halvdelen til biskoppen, halvdelen til kapitlet.

3) Biskop Nicolaus får halvdelen af alle frivillige tjenesteydelser, hvad end de gives i svin eller penge eller andet; den anden halvdel går til kapitlet.

4) Biskop Nicolaus får halvdelen af den pris, der betales for at opfede svin i skoven, og for træ og tømmer, nedfaldet og ikke nedfaldet; den anden halvdel går til kapitlet.

5) Biskop Nicolaus får tilstået jagt og fiskeri til brug for hans eget og hans folks bord; hvis fiskene bliver solgt, skal halvdelen af prisen gå til biskoppen, halvdelen til kapitlet.

Tekst efter A.

Tekst

Cum reverendus in Christo pater et dominus noster dominus Nicolaus episcopus Sleswicensis nos Johannem Nosseke prepositum Johannem Weghener cantorem et capitulum ac clerum Sleswicensis ecclesie suorum favorum graciarum promocionum defensionum largicionum et pietatum laborum et expensarum presidiis magnis et multimodis paterno more confovit ac confovet de presenti magisque ut speramus confovebit in futuro et ideo ad graciarum actiones gratitudinesque maximas et ultra nostrum posse teneamur juxta tamen facultates nostras reddere cupientes concorditer et unanimi cum consensu publice recognoscendo fatemur per presentes quod non vi dolo metu aut aliqua machinacione mala vel sinistra circumventi aut coacti sed plene deliberati prefato reverendo patri et domino nostro domino Nicolao episcopo . et persone sue intuitu solum ad vitam ejus jurisdictionem obvencionem participacionem omnium villarum nostrarum et colonorum nostrorum videlicet et Winderath Satorpholm Gammelbu et Vlasbu in parochia Sodorp situatis et aliorum colonorum quos idem reverendus pater . nomine nostri et ad nostram utilitatem ab Andrea Ywerssone et ejus uxore Oden emit et consecutus est concessimus et donavimus ob spem ut prefata bona juxta possibilitatem regat et defendat conservet coli faciat et nobis de infrascriptis redditibus et juribus responderi faciat et respondeat concedimus et donamus per presentes modo tamen et condicione subsequentibus ♦

Primo donamus et concedimus eidem reverendo patri solum ad vitam suam et intuitu predicto integra servicia et pecunias pro eis debitas ville nostre Wynderath ita tamen quod servicia aliarum villarum et colonorum predictorum ac pecunie pro eis debite nobis integre persolvantur ♦

Item simili modo concedimus et donamus omnes aucas et pullos ac emendas decem et octo solidorum et inferiores de omnibus villis et colonis predictis obventuras sed in excessibus sive majoribus emendis decem et octo solidorum nisi medietatem reliqua vero medietas talium emendarum nobis et successoribus nostris obveniat ♦

Item similiter concedimus et donamus eidem medietatem peticionum sive in porcis[1] sive in pecunia aut quacunque re fuerit reliqua vero medietas nobis et nostris successoribus obveniat ♦

Item pariter concedimus medietatem precii de impingwando porcos in silva et de arboribus et lignis ceduis et non ceduis obventuri reliqua vero medietas nobis et successoribus nostris obveniat ♦

Item concedimus eidem venacionem per silvas et piscaturas ad mensam suam et suorum et per omnes aquas bonorum predictorum sed si pisces de dictis aquis capti venditi fuerint medietas precii dicti reverendo patri obveniat reliqua vero nobis et successoribus nostris ♦

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentem literam jussimus et fecimus sigilli nostri capituli appensione communiri ♦

Datum Sleswic anno domini millesimoquadringentesimotricesimosexto in die beati Andree apostoli ♦

1. porcis] p(er)orcis A, både her og i det følgende.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.