1436.. Ålborg


Niels Eriksen, borger i Ålborg, skænker Helligåndshuset samme sted en grund i Sankt Peders sogn for sin, sine forældres og venners sjæle.

Tekst efter A.

Tekst

J Ihesu Christi nafn amen ♦

Alle men thettæ breff seer hellær hørær læsæ hielser jak Nis Eriksøn borgher j Alborgh, kierligh meth gudh oc kungiør mech øuer eth aar oc en lengher som flere gode folk ær widerlikt ath haue vnth min jordh hwilken jak hauer liggendes j Alborgh j sancte Pethers sogn nordhen nørre gadhe j mellen then jordh Arindh Jønsøn pa bodhe hwes siel gudh haue oc then Tomes Thordhsøn hafde bygdh a pa sa langh oc sa breedh som hun er forfundhen j alle mathe til then hellegandis hws j Alborgh thogh sa ath thi aff then hellegandis hws skule giøræ mech ther for hwath som her Aghy oc min syster syster Katherin j Wasteen kloster seyæ oc[1] møgelich ær ♦

Item thesse forscrefnæ minæ ordh oc wiliæ stadhfester jak oc [n]u[2] j minæ siughæsængh oc giuer jak thenne same forde min jordh til then hellegandis hws j Alborgh til ewindelik eydom for min siæl oc for min fathers oc mothers oc for minæ forelders siælæ oc for alle mina weners bodhe leuendes oc dødhe ♦

Oc thettæ hauer jak forde Nis Eriksøn lou[e]th[3] Anders Bork forstander j then hellegandis hws j Alborgh stadelik oc fasth sa ath holdæ oc aldrigh j gien ath kallæ oc forbydher jak minæ arwingh oc alle andher vndher gudhs hefndh then hellegandis hws j thenne forde jordh noghen hinder ath giøræ ♦

Item sa en nw som fø[ræ][4] hwath som forde herræ Aghy heller min syster heller the bodhæ seyæ ath the aff then hellegandis hws skule giøræ for minæ siæl thet som mogelicht oc gudelicht ær / ath the thet oc sa giøræ[5] som the welle sware for gudh ♦

Item til thesse minæ forscrefnæ ordh oc wiliæ bedher jak hederlighe men sa som ære her Mikkel min sogne prest her Tosti min scrifte father her Hennik oc her Clawes Hemminghsøner oc Korth Bøghenthiin ther min synderligh godhe winner ære hwilke som thettæ haue alle wæl hørdh aff mek som for er sagdh ath thi henghe there ingzeilæ for thettæ breff til widnisbørdh thesse forscrefne thingh efther thi jak sielf ey ingzeil hauer ♦

Datum Alburgh anno domini mcdxxxvjo

1. oc] oc herefter slettet, A. 2. [n]u] usikker læsning, A. 3. lou[e]th] usikker læsning, A. 4. fø[ræ]] usikker læsning, A. 5. giøræ] th herefter slettet, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.