1436.. Kalmar


Sveriges rigsråd udlægger meningen med ordet indenlandsk.

Tekst

Sweriges rijkes rådz förklaring vppå thet ordet jnländsker / gifwin vthi Calmare then tijdh the tyske städers sändebud hafwa warit vppå förlikning emillan konung Erick och Sweriges rijkes rådh / giord i Calmare anno 1436.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.