1436.


Peder (Thomsen) Holk (Vesteni) af Møgelkær skøder biskop Ulrik (Stygge) af Århus i alt tyve gårde i Hads herred, heraf ti gårde i Oldrup, to i Møldrup, tre i Natved, en i Astruplund, en i Bovlstrup, en i Smederup, en i Fensten og en i Bjerager.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Ett pergamendtz schiøde[1] Peder Holck aff Møgellkier haffuer schiøt her Ølrich bischop i Aars, x gaarde i Vldrup ij gaarde i Møldrup iij gaarde i Nattued, j gaard i Astruplund j gaard i Bouilstrup j gaard i Smerup j gaard i Fendstien och[2] en gaard i Bierreagger, ♦

1436[3]

1. schiøde] B-reg.schiøde breff A-reg. 2. och] mgl. i A-reg. 3. 1436] B-reg.Anno 1436 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.