1436 el. 1509.


Et lavhævdsbrev på en grund i Hovedgård mark, der ejes af Ørridslev kirke.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz[1] laugheffd paa et byggested Ørridtzløff kircke haffuer i Hoffuit marck, ♦

1509[2] . ♦

1. pergamendtz] mgl. i A-reg. 2. 1509] B-reg.Sub dato 1436 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.