1436.


Peder Mogensen (Due (Glob)), ridder, pantsætter biskop Ulrik (Stygge) af Århus en gård i Halkær for 30 mark lybsk i sølvpenge.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz pante breff Peder Mogenssen ridder haffuer pandtsat bischop Vlrich en gaard i Haldkier for xxx ℳ lybsch i goede sølff pendingh, ♦

1436[1] . ♦

1. 1436] B-reg.Anno 1436 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.