1436..


Jens Pedersen (Present) og Mads Larsen sælger en øre skyldjord i Tjæreby til Antvorskov kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Jenns Pederssønn och Madtz Lauritzønn soldte och schiødte thill closter en øre schyld iordt i Tierrebye ♦

1436 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.