1436..


Kong Erik 7. af Pommern giver på det kongelige retterting hr. Sten (Tygesen (Basse)) låsebrev på det gods, som denne havde købt af fru Ingeborg, enke efter "hr. Tage Henriksen" (fejl for: hr. Henrik Jensen (Reventlow)).

Tekst efter reg.

Tekst

Konng Ericks laasse breff pa forne goedz, och paa aldt Oreby fang med tho wongessgang i Ebbeøe, som her Steen kiøbte aff fru Ingeborg [a] her Thage Henricksøns (!) effterleffuersche ♦

1436 ♦

a. som her Steen kiøbte aff fru Ingeborg ] DD 1432, nr. 14329999019.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.