1436..


Bekræftelse af, at hr. Sten (Tygesen) Basse var blevet indført i gods i Bullerup og Kærby (nu: Over Kærby), Ladby og Kirsinge, samt i Radstrup, Holev og Klarskovgård (alle i Bjerge herred); og tillige i gods i Rågelund (Åsum herred).

Tekst efter reg.

Tekst

Her Steen bleff indfort wdj Boldrup hoffuidgaardt och, ald Boldrup bye, vndertagen en gaardt, saa och vdj sex gaarde i Hørløff, iij i Rastrup, iij gaarde i Kierby en gaard i Ladby, en gaard i Kirsinge enn gaard i Røgelund, disligeste vdj Clauskou gaardt ♦

1436 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.