1436..


Didrik Kumhar pantsætter en gård i Vor Frue kirkesogn i København til Københavns kapitel.

Tekst efter reg.

Tekst

Diderick Komhart aff Deuenter pandt satte capitelit i Kiøpnehaffnn <en gaard>[1] dersammestedtz[2]

1436 ♦

1. <en gaard>] 14.36 i en aflang indramning, reg. 2. dersammestedtz] Jf. DD 1431, nr. 14319999018.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.