1436..


Troels Madsen, forstander i Slagelse Helligåndshus, sælger på vegne af Bo Ebbesens søn et lille jordstykke i Søndergade til Jens Hvid, foged i Skælskør.

Tekst efter reg.

Tekst

Troels Madtzønn forstannder i helliggeistis huss i Slauelsse solde Jenns Huid fogidt i Schielskør paa Boo Ebbessøns søns wegnne, it lidet stycke jord liggendis i Schielskør i Sønder gaden westen wed Booe Ebbessøns gaard ♦

1436 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.