1436..


Siegfried 2., biskop af Cammin, yder hjælp til fabricafonden ved kirken i Maschenholz (Rügen), der af Vartislav 9. og Barnim 7., hertuger af Pommern-Wolgast, var lagt til Roskilde stift.

Tekst efter reg.

Tekst

Sifridi episcopi Camminensis breff ahnlanggendiss nogenn hielp hand till Maschenholdtz kircke (som till Roschild stigt aff Wartislao och Barnyn brødre forster aff Pommernn war lagdt) opbygning och forbedrelsse war begerenndiss ♦

Anno 1436 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.