1436.


Vidisse af et eller flere gavebreve til Maribo kloster på Gyllingnæs, Gylling og mere gods udstedt af fru Mette (eller Margrete), enke efter hr. Jakob (Erlandsen) Kalf, og flere andre.

Tekst efter reg.

Tekst

Vidisse paa Syllingsnes[1] (!) och Sølling (!) med andett mere som fru Mette her Jep Kalffis och andre flere haffue giffuett. ♦

1436. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.