1436.


Fru Ingerd Hermansdatter (Pennow) skøder gods i Holtum i Grejs sogn, Søndervang herred (nu: Nørvang herred) til Maribo kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

J itt knippe noterit numer[1] findis først fru Jnger Hermandzdatters skiøder paa goedz i Jellingsøssell, i Søndreuangsherrett i Gresesogn i Holtu, och paa thre gaarde paa Hadersløffnes i Haffue (!) sogn, och en gaard i Westre Brundeløff sogn i Jersherrett (!) ♦

1436, 29, 39. ♦

Dernest thuende thingsuinder ♦

1440, 24. ♦

Noch Jep Laffuersøns confirmatz paa forne skiøder ♦

1442. ♦

1. numer] Nummeret er glemt i reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.