1436.


Et adkomstbrev på halvdelen af Rænemølle i Hids herred, udstedt af Niels (Stigsen) Munk (med bjælke) af Brusgård.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz adkomst paa halffpartt Ræne møllestedtt j Hitzherritt, Nils Munck aff Brussegardt haffuer vdgiffuitt : ♦

Datum 1436. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.