1436. Lysgård herredsting


Et tingsvidne af Lysgård herredsting om, at Kærsgård i Grønbæk sogn har været i Alling klosters besiddelse i 80 år.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz tings wintne aff Liusgardherritzting att Kiersgard j Grønebeck sogen haffuer weritt j Alling closters were j lxxx. aar : ♦

1436. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.